Neseniai donorystę
  • Tuščias
Didžiausia parama
  • Tuščias

prisijungti, prisijunk

pykus

27 metų amžiaus, Kraków

Online

LyčiųVyras

Šalies Polska

Kalbos

Seksualinės orientacijos Heteroseksualūs

Kėbulo tipas Normalus

Aukštis 177 cm

Plaukų tipui Tiesus

Plaukų ilgis Trumpas

Plaukų spalva Meilė

Auskarų vėrimas ne

Akis Mėlyna

    ā \"       -          ā       ā   –\"-\"          ā       ā   –\"-\"            ā ā     - a-\"ā-\"    ā  -\" â -           \"ā\" ā   \"    – – – –\" № \"№\"   \"–\" № \"№\"   \"–\" № \"ā-     -    â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-\"   ā - ā \"ā-\"-\"   â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'   '-'     '-'â-'â-\\\"\\\"-\\\"\\\"-\\\"\\\"-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'     \\\"-'â-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-'â-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-' â-'â-'â-'     â-â\\\" ' â \\\"â –-–\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-\\\" \\\"-\\\"â-â \\\"–\\\" â â \\\"'â 'â – – – – 'â – 'â – 'â – 'â – 'â – '     â-â\\\" ' â \\\"â –-–\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\"   \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-'â-'â-'â-'   â-'â-'â-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\"   \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'   '-' â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-\\\" \\\"-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-' â-'â-'â-'â-'â-\\\"\\\"-'â-'â-'â-\\\"\\\"-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'     â    -\"â-'â-\\\"\\\"-\\\"\\\"-\\\"\\\"-'â-'â-'â-'â-\" â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-\"   \"-\"â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-\"   ā - ā-ā-\"   \"-\" \" – \"№\"№\" \" – \"№\" № \"№\"№\" \" – \"№\" № \"№\"       \"-\"â-\"\"-\"№\"     ā-'-\"ā-\" ā - ā'     ā    -\"ā-\" a-\"    ā    -\"â-\"ā\"   ā    --\"â -            \"     ā \"       -  \\\"-'â-\"        ā \"       -        ā '        -    ā\"        -                ā \"   -        ā '        -                ā\"        -            ā \"       -            ā\"        -            ā   ā     – \"-\" ā-ā €ā € ā € \\\"-â € ā €\\\"-â € â –-– \\\"â\\\"     - ā - ā \\ \"€ â\\\" € ā \\\"â â\\\"---\\\"\\\"-\\\"\\\"-\\\"\\\"-\\\"\\\"-\\\"â\\\" € ā € ā €-    ā-ā € \\ \"€ â\\\" € ā-ā €ā €ā €ā €ā €ā €ā € \\ \"€ â\\\" € ā \\ \"    - ā - ā-â\\\" ā € \\\"-â €\\\"-â-â €ā €ā €-€ ā \\ \"€ â\\\" ā ā \\ \"---€           ā €\\\"-â € \\\"â €\\\"-â € ā \\ \"€ â\\\" ā ā \\ \"– – – €               ā €\\\"-â €ā € \\\"â €  --                  ā       \\ \"   -    _   ā '    -        \\ \/. _) â-______ '_ |.  | _â-'_) â-'â-'â-'â-'â-'â-\"| '.(____) â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-' \\\\ (____) â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-'â-' (____) ___ $ $ $ $ $ $ $ $ ______ $ $ $ $ $ $ $ $ § _ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ __ $ $ $ $ § § (¯ ' v ´ ¯) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (' ¯ (♥) ´ ¯) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (_. ^. _) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (¯ ' v ´ ¯) $ $ $ $ $ _ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (' ¯ (♥) ´ ¯) ___ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (_. ^. _) ______ $ $ $ $ $ $ $ $ (¯ ' v ´ ¯) $ $ $ $ $ ________ $ $ $ (' ¯ (♥) ´ ¯) $ $ $ ___________ (_. ^. _) $

Komentarai 0